Προκατασκευασμένος Καλούπιος Σκυροδέματος

Χάρη στη γνώση και τους έμπειρους ειδικούς τόσο σε μαγνήτη όσο και σεπροκατασκευασμένο σκυρόδεμαπεδία, η Horizon Magnetics εστιάζει την προσοχή μας στο βιομηχανικό σύστημα μαγνητών στην ανάπτυξη και κατασκευή συγκροτημάτων μαγνητών νεοδυμίου για τον προκατασκευασμένο ξυλότυπο από σκυρόδεμα.Προκειμένου να εξοικονομηθεί κόστος και να αυξηθεί η απόδοση εργασίας, εκατοντάδες προκατασκευασμένα εργοστάσια χρησιμοποιούν μαγνήτες κλείστρου για να σχηματίσουν προφίλ ξυλοτύπων για προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, τριγωνικές λοξότμητες μαγνήτες για να δημιουργήσουν μια λοξότμητη άκρη για αυλάκωση, εισαγόμενους μαγνήτες στερέωσης όπως μαγνητικούς διαμορφωτές εσοχής και μαγνήτες δοχείων για στερέωση ενσωματωμένα μέρη.Ορισμένα από τα συγκροτήματα μαγνητών μας έχουν αναγνωριστεί ως ο τυπικός σχεδιασμός ή μέγεθος για τη βιομηχανία υπολογιστών.

Μαγνήτης κλείστρου

Μαγνητική λοξότμηση

Magnetic Recess Former

Εισαγωγή μαγνήτη

Σύστημα μαγνητικού κλείστρου

Countersunk Pot Magnet

Μαγνήτης δοχείου με εξωτερικό νήμα

Μαγνήτης δοχείου με εσωτερικό νήμα