Καμπύλες απομαγνητισμού

Η καμπύλη απομαγνητισμού ή η καμπύλη BH είναι το δεύτερο τεταρτημόριο υστέρησης για σκληρά μαγνητικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των μαγνητών σπάνιων γαιών. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαγνητικά χαρακτηριστικά ενός μαγνήτη, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής του μαγνητικού πεδίου και της αντίστασης στην απομαγνητισμό. Ειδικά η καμπύλη σε υψηλή θερμοκρασία παρέχει σημαντική αναφορά στους μηχανικούς να υπολογίσουν και να ανακαλύψουν το κατάλληλο μαγνητικό υλικό και βαθμό για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εργασίας τους. Ως εκ τούτου, σας προετοιμάζουμε τις καμπύλες απομαγνητισμού σε αρκετές υψηλές θερμοκρασίες εργασίας για μαγνητικούς πυροσυσσωματωμένους μαγνήτες Neodymium και Samarium Cobalt για κάθε διαθέσιμο βαθμό. Κάντε κλικ σε κάθε κελί για τις καμπύλες απομαγνητισμού αντίστοιχα.

Καμπύλες απομαγνητισμού για μαγνητισμένους νευρνίου Sintered παρακάτω

           Br (kGs)

Hcj (kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
(° C)
12     Ν35 Ν38 Ν40 Ν42 Ν45 Ν48 Ν50 Ν52 80
14  Ν33Μ Ν35Μ Ν38Μ Ν40Μ Ν42Μ Ν45Μ Ν48Μ Ν50Μ  100
17   Ν33Η Ν35Η Ν38Η Ν40Η Ν42Η Ν45Η Ν48Η   120
20   N33SH Ν35SΗ N38SH Ν40SΗ Ν42SΗ Ν45SH    150
25 Ν28χ Ν30 Ν33χ Ν35χ Ν38χ Ν40χ      180
30 Ν28ΕΗ Ν30ΕΗ Ν33ΕΗ Ν35ΕΗ Ν38ΕΗ       200
35 Ν28Α Ν30Α Ν33Α         230

Καμπύλες απομαγνητισμού για μαγνήτες κοβαλτίου Sintered Samarium παρακάτω

Μπρ (kGs)

Hcj (kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
(° C)
15 ΥΧ14 ΥΧ16 ΥΧ18 ΥΧ20 ΥΧ22 ΥΧ24       250
20 ΥΧ14Η ΥΧ16Η ΥΧ18Η ΥΧ20Η ΥΧ22Η ΥΧ24Η         250
8        YXG26M YXG28Μ YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24Η YXG26Η YXG28Η YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350