Καμπύλες Απομαγνητισμού

Η καμπύλη απομαγνήτισης ή η καμπύλη BH είναι το δεύτερο τεταρτημόριο υστέρησης για σκληρά μαγνητικά υλικά συμπεριλαμβανομένων των μαγνητών σπάνιων γαιών.Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαγνητικά χαρακτηριστικά ενός μαγνήτη, συμπεριλαμβανομένης της έντασης του μαγνητικού πεδίου και της αντίστασης στην απομαγνητισμό.Ειδικά η καμπύλη σε υψηλή θερμοκρασία παρέχει σημαντική αναφορά για τους μηχανικούς για να υπολογίσουν και να βρουν το κατάλληλο υλικό μαγνήτη και την ποιότητα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εργασίας τους.Ως εκ τούτου, με το παρόν σας προετοιμάζουμε καμπύλες απομαγνήτισης σε πολλές υψηλές θερμοκρασίες εργασίας για μαγνήτες από πυροσυσσωματωμένο νεοδυμίου και μαγνήτες κοβαλτίου Samarium για κάθε διαθέσιμο βαθμό.Κάντε κλικ σε κάθε κελί για τις καμπύλες απομαγνήτισής του αντίστοιχα.

Καμπύλες απομαγνητισμού για μαγνήτες πυροσυσσωματωμένου νεοδυμίου παρακάτω

Br (kGs)

Hcj(kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.
(°C)
12     N35 Ν38 N40 Ν42 Ν45 Ν48 N50 Ν52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H Ν45Η N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

Καμπύλες απομαγνήτισης για μαγνήτες κοβαλτίου από πυροσυσσωματωμένο Samarium παρακάτω

Br (kGs)

Hcj(kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.
(°C)
15 ΥΧ14 ΥΧ16 ΥΧ18 ΥΧ20 ΥΧ22 ΥΧ24       250
20 ΥΧ14Η ΥΧ16Η ΥΧ18Η ΥΧ20Η ΥΧ22Η ΥΧ24Η         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350